Välistingimustes asuvas vesiviljelustootmises on intensiivsed kasvuperioodid ja aktiivsed müügiperioodid sesoonsed. Kui põhiline kala kasvamine on kevadest sügiseni, siis kõige suuremamahulised müügid toimuvad tavaliselt talvekuudel kui kala ei kasva. Meie püüame kliente varustada oma põhiliste kaubaartiklitega (vikerforell, karpkala, tuur) aastaringselt. Eluskala müük on peamiselt kevad-suvi. Soodsa ilmastiku korral ka talvel.